IVades: Ukudla kwaMandiya okumnandi

IVades isidlo esimnandi saseNdiya esadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane abokufika baseNdiya eThekwini besuka ezweni labo laseNdiya. Abantu bachazwa ngesiko labo ngokudla abakudlayo kanye nekhono lokulondoloza isiko labo lilele ezindleleni nasendleleni yokuphila. IVades ngokuvamile iwukudla komkhuleko kwaseNingizimu neNdiya, isidlo esasungulwa abenkolelo yamaHindu abathanda okumnandi noma okumuncu noma okuphakathi nendawo, ngakho-ke lapho bethandaza futhi benikeza ukudla bayaqinisekisa ukuthi kuzwakala … Read more