ISivananda Ghat eThekwini, eNingizimu Afrika

Okuqukethwe Umsuka weGhat Inhloso yeGhat Indlela esebenza ngayo iGhat Indlela ebukeka ngayo iGhat Umsuka weGhat ITheku licebile ngezindawo zezenkolo eziwuphawu zosiko ngalunye linakho nokuthi yini esho ukubaluleka kwemikhuba nezinkolelo ezihlukile. ISivanandan Ghat iwuphawu, iyindawo yomphakathi ngemuva kokulothisa etholakala eduze noMngeni River, eduze kwaseClare Estate Hindu Crematorium. Kwakuyindalo eyenziwa ngemuva kweDivine Life Society of South Africa. … Read more