IVades: Ukudla kwaMandiya okumnandi

IVades isidlo esimnandi saseNdiya esadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane abokufika baseNdiya eThekwini besuka ezweni labo laseNdiya. Abantu bachazwa ngesiko labo ngokudla abakudlayo kanye nekhono lokulondoloza isiko labo lilele ezindleleni nasendleleni yokuphila. IVades ngokuvamile iwukudla komkhuleko kwaseNingizimu neNdiya, isidlo esasungulwa abenkolelo yamaHindu abathanda okumnandi noma okumuncu noma okuphakathi nendawo, ngakho-ke lapho bethandaza futhi benikeza ukudla bayaqinisekisa ukuthi kuzwakala ngokufana futhi akukho okuzwakala kwedlule okunye. IVades ingesinye isidlo, asinashukela kodwa isidlo esimnandi esenziwe ngemifino. Ukuthakaselekayo, nakuba ukudla imifino kungenye yezimpawu zobuHindu, okwamanje akwenziwa amaHindu aseThekwini kuphela.

IVades isetshenziswa njengomthandazo wamaNdiya aseThekwini kodwa ayigcini lapho kuphela ukusetshenziswa. Ibuye ithengiswe ezindaweni zokudla zamaNdiya njengokudla okumnandi noma okulunywayo okunopelepele. EThekwini, ngezikhathi zomkhuleko amanye amadoda angamaNdiya azidlela ivades ngesikhathi eziphuzela ngemuva komkhuleko. Uma ivades izokwenziwa ikakhulukazi ngenjongo yomthandazo kufanele yenziwe ngobunono/hlanzeka ngokwedlulele futhi ngokuvamile ngabesifazane abangekho esikhathini, njengoba ngokwenkolelo yamaHindu abesifazane abasesikhathini babhekwa njengabangcolile.

Izithako

  • 400 g we-pea dhall (lentils)
  • 1 isixha se-shallot (spring onions)
  • 10 -15 upelepele oluhlaza
  • 10 ml i-cumin seeds
  • 5 ml i-baking powder
  • Amafutha okuthosa
  • 3 u-anyanisi omkhulu1 isixha samaqabunga e-coriander
  • 10 ml usawoti
  • 10 ml i-fennel seeds

Indlela yokwenza

Sokha i-pea dhall ubusuku. Geza i-dhall kahle futhi ukhiphe amanzi. Gaya i-dhall ibe i- paste (ishube sakuba udaka) usebenzisa iprosesa yokudla bese ufaka u-anyanisi oqoshiwe ku-paste bese ufaka endishini. Sika i-shallot, amaqabunga e-coriander nopelepele oluhlaza kahle bese ukufaka kule ngxube.

Thosa i-cumin ne-fennel seed imizuzu embalwa, uyigaye ibe mahhasha bese ufaka kule ngxube. Faka usawoti kanye ne-baking powder bese uhlanganisa izithako ndawonye. Shisisa amafutha epanini lokuthosa . Yenza ingxube ibe ama-patties amancane usebenzisa intende yesandla sobunxele neminwe yesandla sokudla. Bese wenza isicaba phakathi kwe-patty ngayinye bese wehlisa emafutheni ashisayo. Thosa cishe-8 ngesikhathi esisodwa. Thosa nhlangothi zombili kuze kube yilapho ama-patties abansundu futhi ayaqina imizuzu eyishumi. Khipha amafutha. Yenza awu-24.

Kuseve kushisa noma kubanda njengokudla komthandazo noma ukudla okumnandi.

Ibhalwe: Yoveshine Pillay

Leave a Comment