St Wendolin’s: 1882-1914

Contents 1 Founding of Mariannhill Monastry 2 Mariannhill School 3 Chief Manzini’s Land Request 4 St Wendolin’s – First Outstation- 1895 5 Mariannhill Christian Villages 6 Settler Opposition to Mariannhill Villages 7 St Wendolin’s Church 1896  8 Tenant Contracts 9 Religious Missionaries of Mariannhill 10 References Founding of Mariannhill Monastry Father Francis Pfanner, an Austrian … Read more

Inkonzo Yamanzi Yebandla LaseZiyoni

Sibe nengxoxo noMama uMbhishobhi Azoyini Masuku webandla lase Zion Christian eCongo. Umama uMasuku uyena ophethe lelibandla elaliphethwe ubaba uMasuku ongasekho emhlabeni. Umama usichazela ngenkonzo yamanzi eyenziwayo ebandleni nemisebenzi emihle eyenzekayo. Uze wafakazisa ngokuthi lenkonzo yathathwa eBhayibhelini abazange baziqalele yona njengoba iningi labantu licabanga ukuthi aMaZayoni ayazenzela izinto. Uma uvula iBhayibheli ku John 3 “uNikhodini uyabuza … Read more

Inkonzo Yamanzi Yebandla LaseZiyoni

Sibe nengxoxo noMama uMbhishobhi Azoyini Masuku webandla lase Zion Christian eCongo. Umama uMasuku uyena ophethe lelibandla elaliphethwe ubaba uMasuku ongasekho emhlabeni. Umama usichazela ngenkonzo yamanzi eyenziwayo ebandleni nemisebenzi emihle eyenzekayo. Uze wafakazisa ngokuthi lenkonzo yathathwa eBhayibhelini abazange baziqalele yona njengoba iningi labantu licabanga ukuthi aMaZayoni ayazenzela izinto. Uma uvula iBhayibheli ku John 3 “uNikhodini uyabuza … Read more