Albini Catholic Mission

History of the Albini Catholic Mission in Ntshongweni as related by the late Sister Gertrude Nzama. Contents Albini Church and School Albini Mission Station Road and Transport Albini Pilgrimage Congregation of Mary Immaculate Mediatrix of Grace New School of Albini Health Clinic at Albini Death of Father Wagner New Buildings and Albini High School Improve Convent … Read more

Nazareth Temples

Nazareth Baptist Church (Shembe) have temples where people gather to worship and pray. Their worship day is on Saturday they call it Sabbath. It is also a place where anyone with a problem  can come to deliver it to God in order to be solved. Nazareth temples are built on the mountains, because the King Mvimbeni … Read more

St Wendolin’s: 1914-1945

Contents 1 History of St Wendolin’s: 1914-1945 1.1 First World War 1914-1918 1.2 Spanish Influenza Epidemic 1918-1919 1.3 Cultural Conflict 1.4 Peoples Bank and Agricultural Show 1.5 Land Act 1913 and Freehold Titles 1.6 Storm of October, 1939 1.7 Education 1928-1961 1.8 Priests at St. Wendolin’s Church 1.9 Second World War 1939-1945 1.10 References History of St Wendolin’s: … Read more

St Wendolin’s: 1882-1914

Contents 1 Founding of Mariannhill Monastry 2 Mariannhill School 3 Chief Manzini’s Land Request 4 St Wendolin’s – First Outstation- 1895 5 Mariannhill Christian Villages 6 Settler Opposition to Mariannhill Villages 7 St Wendolin’s Church 1896  8 Tenant Contracts 9 Religious Missionaries of Mariannhill 10 References Founding of Mariannhill Monastry Father Francis Pfanner, an Austrian … Read more

Inkonzo Yamanzi Yebandla LaseZiyoni

Sibe nengxoxo noMama uMbhishobhi Azoyini Masuku webandla lase Zion Christian eCongo. Umama uMasuku uyena ophethe lelibandla elaliphethwe ubaba uMasuku ongasekho emhlabeni. Umama usichazela ngenkonzo yamanzi eyenziwayo ebandleni nemisebenzi emihle eyenzekayo. Uze wafakazisa ngokuthi lenkonzo yathathwa eBhayibhelini abazange baziqalele yona njengoba iningi labantu licabanga ukuthi aMaZayoni ayazenzela izinto. Uma uvula iBhayibheli ku John 3 “uNikhodini uyabuza … Read more

Inkonzo Yamanzi Yebandla LaseZiyoni

Sibe nengxoxo noMama uMbhishobhi Azoyini Masuku webandla lase Zion Christian eCongo. Umama uMasuku uyena ophethe lelibandla elaliphethwe ubaba uMasuku ongasekho emhlabeni. Umama usichazela ngenkonzo yamanzi eyenziwayo ebandleni nemisebenzi emihle eyenzekayo. Uze wafakazisa ngokuthi lenkonzo yathathwa eBhayibhelini abazange baziqalele yona njengoba iningi labantu licabanga ukuthi aMaZayoni ayazenzela izinto. Uma uvula iBhayibheli ku John 3 “uNikhodini uyabuza … Read more