UDavid Masondo

U-David Masondo wazalelwa e-Hammersdale, eThekwini ngo-1950. Waqala umsebenzi wakhe wezomculo, wenza izingoma emalokishini njenge-Groovy Boys. Kamuva wasungula i-Soul Brothers, iqembu eliphumelele le-South African soul concept (umbhaqanga), isitayela se-jazz esifakwe ngesiZulu esaduma sathandwa ngo-1960. Wayengumbhali wazo zonke izingoma zeqembu, futhi engumculi ohola phambili weqembu. I-Soul Brothers iqophe ama-albhamu angaphezu kuka-30 selokhu yasungulwa ngo-1974. Leli qembu belimatasa … Read more

Umculo Wesintu

  Thina sizwe esinsundu ziningi izinto esizigqaja ngazo nesizithwele ngeqoma ezingamasiko ethu. Izinto esizibungazayo yimicimbi yesintu, imvunulo esihloba ngayo emicimbini ehlukene, ukudla esikumayayo kwesintu kanye nomculo wesintu. Lawa amaciko acikoza ngawo amaZulu.   Ziningi izinhlobo zomculo wesintu thina sizwe sikaZulu esiziqhenya siphinde sizigqaje ngawo. Kulezo zinhlobo zomculo wesintu kubalwa isicathamiya, umbhaqanga, imvunge, umasikandi kanye neminye … Read more