Iqophe ingoma imeya yeTheku-MTK – Vuka M’ntomusha

Ukhiphe iculo lohlobo olubizwa ngokuthi ama -Piano usodolobha womkhandlu weTheku. Indaba esematheni kulezinsuku iyona lena yokuthi uMnumnzane Mxolisi Kaunda ongumeya wedolobha iTheku ukhiphe ingoma entsha. Kuyimanje abahlali base Thekwini abawuvali umlomo ngesenzo semeya. Imeya yenze into engakaze yenziwe phambilini ukuthi umuntu ongumholi womkhandlu akhiphe icwecwe ikakhulukazi lomculo omusha ofana nama-paino. Loluhlobo lomculo luthandwa kakhulu yintsha … Read more

UMaspala weTheku nokuphathwa kwezimali

Isigungu samakhansela kamaspala sivumelene nesiphakamiso sokuboleka omunye u-R1 billion wemali ekubikwa ukuthi izosetshenziswa ukukhokhelwa kwamaphrojethi amakhulu lokhu kugxekwe kakhulu amaqembu aphikisayo ezepolitiki. Ngo-2020 uMaspala weTheku uke wakhangisa uboleka imali engu-R1 billion ezikhungweni zezezimali okwabikwa ukuthi leyomali izosiza ekubHekeleleni izimfuno ezahlukene njengogesi, amanzi, ukuhanjiswa  kwendle  nokunye. Iqembu le-Democratic Allience (DA) lizwakalise ukungahambisani neyokuqhubeka kokubolekwa kwemali umaspala … Read more

UKaunda kwiKhomishana Yamalungelo Abantu

Ziningi izinkinga ezibhekene noMaspala weTheku kwezezimali nokuphathwa kwalelidolobha. UMxolisi Kaunda wethule ubufakazi ngomonakalo owenzeka ngonyaka owedlule, Julayi 2021, kasikhathi kunemibhikisho enodlame kuntshontshwa izimphahla ezitolo (unrest). UMxolisi Kaunda uthe umonakalo owenzeka ngesikhathi se-unrest wenzaka yena engekho ehhovisi eku-isolation ngemuva kokutholakala neCOVID 19. Ethula ubufakazi phambi kweKhomishana Yamalungelo Abantu YaseNingizimu Afrikan ( South African Human Rights Commission/SAHRC) … Read more

UMxolisi Kaunda Ubuyele KwesikaMeya

Kuqopheke umlando ngemuva kwemiphumela yokheto lohumuleni basekhaya obelungo mhlaka 01 Novemba 2021. I-ANC ilahlekelwe omaspala abaningi kakhuukazi esifundazweni saKwaZulu Natali. Lokho kube utshintsho olunkulu emlandweni wezepolitiki. Yize kunjalo i-ANC ikwazile ukubuyisa uMaspala weTheku, uMxolisi Kaunda wabuyela esikhundleni sokuba imeya. Uzokhumbula ukuthi ngemuva kwemiphumela yokhetho i-ANC ithole ngaphansi kuka- 50% amavoti okuholele ekutheni ibange lesikhundla namanye … Read more