UMaspala weTheku nokuphathwa kwezimali

Isigungu samakhansela kamaspala sivumelene nesiphakamiso sokuboleka omunye u-R1 billion wemali ekubikwa ukuthi izosetshenziswa ukukhokhelwa kwamaphrojethi amakhulu lokhu kugxekwe kakhulu amaqembu aphikisayo ezepolitiki. Ngo-2020 uMaspala weTheku uke wakhangisa uboleka imali engu-R1 billion ezikhungweni zezezimali okwabikwa ukuthi leyomali izosiza ekubHekeleleni izimfuno ezahlukene njengogesi, amanzi, ukuhanjiswa  kwendle  nokunye. Iqembu le-Democratic Allience (DA) lizwakalise ukungahambisani neyokuqhubeka kokubolekwa kwemali umaspala … Read more