UKaunda kwiKhomishana Yamalungelo Abantu

Ziningi izinkinga ezibhekene noMaspala weTheku kwezezimali nokuphathwa kwalelidolobha. UMxolisi Kaunda wethule ubufakazi ngomonakalo owenzeka ngonyaka owedlule, Julayi 2021, kasikhathi kunemibhikisho enodlame kuntshontshwa izimphahla ezitolo (unrest). UMxolisi Kaunda uthe umonakalo owenzeka ngesikhathi se-unrest wenzaka yena engekho ehhovisi eku-isolation ngemuva kokutholakala neCOVID 19. Ethula ubufakazi phambi kweKhomishana Yamalungelo Abantu YaseNingizimu Afrikan ( South African Human Rights Commission/SAHRC) … Read more