Igama lika Mgqumeni

Uma kukhulunywa ngomculo kaMaskandi akekho ongalazi igama leqhawe uKhulekani “Mgqumeni” Mseleku, obeyinkosi yamaciko kaMaskandi ngaphambi kokuba edlule emhlabeni ngonyaka wezi 2009. Leliqhawe noma selaphangalala kodwa ke lisewundaba mlonyeni kubantu abazifela ngalomculo ngenxa yamagalelo alo, kanti ke okunye okwenza lensizwa ingapheli ematheni ubuqhawe bayo njengoba ithe ngisho isidlulile emhlabeni kodwa imisebenzi yayo yaqhubeka yabonakala njengoba izinsizwa ebezicikoza naye ziqhubeke zaqhakambisa igama lakhe ziqhubeka nomsebenzi wakhe.

La sibala uMzuvukile Khanyeza, Khangelani Mhlongo kanye noNelisanu Mseleku ukubala abambalwa. Kulelikhasi siqhakambisa imisebenzi emihle yabafana ababizwa ngokuthi Abafana bakaMgqumeni okungomzala bakhe uMgqumeni abasebenza ngenkampani ebizwa ngeZebhova. Lezinsizwa amabombo beziwabhekise phesheya kwezilwandle lapho kade bemenywe ukuyodlala khona.

Lezinsizwa bezimenywe eRussia lapho bezidlala khona kwi “Ural Music Nights”, lapho abadlale khona ezindaweni ezinhlanu ezahlukene kulelizwe. Lezinsizwa ezihamba phambili ekumeleni igama leBhova uNelisani Mseleku kanye no Sakhiseni Mseleku. Kanti ke futhi sezike zahlabana ngemkomelo emningi okusho khona impela ukuthi zisayibambe kahle kulendima yomculo. Eminye yemiklomelo ezizidlele amahanga kuyo sibala Amantshontsho Maskandi Award, SATMA Awards ngaphansi kwe Best Male, kanye nama SABC Crown Awards, ukubala nje imiklomelo embalwa. Kuhle sikuveze ukuthi ngampela lezinsizwa zilimele igama lika Mgqumeni noma engasekho emhlabeni.

Brief Overview

When we lost one of our favourite maskandi musicians in 2009 we were worried about his work and legacy disappearing, but to our surprise his name and brand has grown beyond our imaginations. And all that is due to his two cousins who are now global stars in traditional music for making sure that Mgqumeni’s brand continues to be relevant in the modern times even after years of his passing. This article briefs us on the achievements of Abafana bakaMgqumeni in making sure that his name and brand stays relevant.

Leave a Reply