Amantshontsho (2018)

Inyanga kaZibandlela yinyanga la khona amaciko amaningi omculo wesintu esuke ededela umsebenzi wawo asuke kade ewupheka ewuthulula enzela abalandela abasuke belangalele ngendlela ukuzwa ukudla kwendlebe okuphekwe amaqhawe azo. Kahle kahle nje lenyanya yinyanga la khona thina balandeli bomculo sisuke sidla sinconcosa njengoba kusuke kukhona nemcimbi ethile yesintu, imigubho kanye ke nemidlalo yesintu esahlukahlukene. Lo Zibandlela ubusithulele umcimbi obizwa ngokuthi Amantshontsho ka Maskandi, okuwumcimbi waminyaka yonke obungazwayo lapho kusuke kuhlonishwa amaciko alomculo ngegalelo lawo kulendima yomculo. Lomcimbi ungomunye wemicimbi enesasa elikhulu njengoba bonke abalandeli besuke bebheke ngamehlo abomvu ukubona ukuthi iqhawe labo lihlabane nani kulomcimbi noma ke libuye lilambatha yini kulenqina yezindondo ezitholwa kulo mcimbi.

Abahlomulile ke kulokhu “bathi hhululu siphinde sithol’ enye” njengoba kushiwo uma kubanjwe inyamazane enqineni ilaba abalandelayo abahlabane ngezindondo kuMantshontsho.

 

The Best Newcomer Artist (Ivukane eliwashaya ekhanda) – Skele Mbele

Best Female Artist (Inqwele kumaciko esifazane) – Indodakazi Yentandane

Best Male (Inqwele ezinsizweni) – Majotha

Best Collaboration (Amaciko abambisene kwicwecwe) – Abafana baka Mqgumeni ft UMjikijelwa

Song of the Year (Ingoma evelele) – Dumakahle : Amadodana Amahlanu

Best Style (Igcokama) – Cevuzile

Best Performance (Odlala kahle) – Mkhathazi

Best Composer (Iciko elibhala kahle) – Ithwasa Lekhansela

Best Trending song (Esematheni) – Mzukulu ; Dali wami

Best Solo Male (Iciko Elizimele) – Majotha

Best Female Group (Iqembu labesimame) – Osukasambe

Best Male Group (Iqembu Lezinsizwa) – Amagcokama

Best Female Solo (Iciko elizimele) – Indodakazi Yentandane

Best Xhosa – Gobelumpundu

Best Praise Singer (Inyosi ezishaya emakhanda) – Mphako Mkhwanazi

Brief Overview

December is a month where many Zulu cultural practices, events and even celebrations are conducted. The Amantshontsho Maskandi Awards marked the closing of 2018 traditional events. Above are the artists whose recognised and given awards for their great work in the Maskandi music genre.

Leave a Reply