Amaphephandaba esiZulu I

Njengoba sazi ukuthi ukuloba lokhu, yinto eyafika nabamhlophe kuleli, kuhle siphinde sikuveze ukuthi omabonakude, uwayilense kanye namaphephandaba izinto ezingezokufika kuthina sizwe esinsundu. Ngaphambilini ebengekho amaphephandaba abantu abamnyama futhi abhalwa abantu abamnyama esiZulu. Kulelikhasi, sithi asibhunge ngamaphephandaba okuqala esiZulu okuyiLanga lase Natali kanye ne Izindaba Zabantu, lona elabuya laguqulwa labizwa ngo UmAfrika. Ilanga laseNatal Leliphephandaba lasungulwa … Read more

Izinkondlo neZibongo zika J.L. Dube

Uma izenzo zakho zingezobuqhawe ngokwesiZulu, uphiwa Izibongo ezitusa amagalelo akho, kokunye kuze kulotshwe izinkondlo ngawe. Kuleli khasi siveza ezinye zezinkondlo ezibhalwa zitusa ubuqhawe buka Langalibalele Dube ongumsunguli wephephandaba iLanga. Lezinkondlo kanye nezibongo zabhalwa ababhali abahlukene, zizohlukaniswa ngababhali bazo. Ebhalwe uNomleti: 24 April 1903   INKOSI EYAY’TAND’ABANTU “Inkosi isiwele e Joridane” Kwash’u Hanna unina ngeliny’ ilanga: … Read more

Coming Home….

As founding president of the South African Native National Congress (later the ANC), Reverend John Dube is a name known to most South Africans, but what many people aren’t aware of is the important work carried out by his wife, Nokutela MaMdima Dube. An ardent supporter of the work of her husband, and an activist in her … Read more

Indaba Fever

This Saturday sees the start of Indaba, one of the top tourism marketing events on the global calender. To coincide with Indaba we thought that we’d suggest a few alternative tourism destinations that you could visit as either a local or holiday-maker to eThekwini: The Vic Street Market offers a great lesson in negotiating skills … Read more

Mafukuzela Day at Ohlange High School, Inanda

John Langalibalele Dube was a publisher, an educator, an editor and he the founder of Ohlange High School at Inanda. John Dube was also known as Mafukuzela named by the community of Inanda. Mafukuzela died on the 11th of February 1946. The Mafukuzela Day was started on the 11th of February 1958 by Reverend BK Mndlandla who knew Mafukuzela because he used to visit his church during Easter service. He saw that it was important to commemorate the life of JL Dube for his commitment in helping other people in the community. This day is an important part of the school calendar. The school invites the members of the Dube family, the founder of the celebration Rev BK Mndlandla and other dignitaries to be part of the celebration. Learners are always in full uniform on this day.

Paying respect to JL Dube

The day starts with a proceeding to the tombstone of JL Dube. Learners and teachers form a guard of honour which is led by two learners carrying a wreath to be placed on the tombstone. All dignitaries are part of this. Matriculants are asked to be at the front just after the two learners who are carrying the wreath. Then the principal asks Rev BK Mndlandla to open in prayer and after the prayer the principal tells the story of John Langalibalele Dube. This is mainly done to inform the new learners of the person who started the school and to announce new rules for the school especially the change in uniform.

Read more