Competition Time!

In celebration of Ulwazi’s tenth birthday (happy birthday to us!)¬†we’re holding a lucky draw! Three lucky winners will win a set of six fascinating books that form part of the¬†Indigenous Knowledge Library published by Cambridge University Press. All you have to do is like us on Facebook or subscribe to the Ulwazi mailing list. And … Read more

Umkhumbane Maskandi Festival

Umkhumbane Maskandi Festival Njengoba le nyanga eyedlule ka Mandulo (September) kuyinyanga yamagugu ezizweni ezahlukene eziphila eNingizimu Afrika, ibimningi imcimbi ebihlelwe kulenyanga ephathalene nokuzigqaja ngamasiko ethu thina sizwe esimpunga. Lemicimbi kubalwa kuyo umgubho waminyaka yonke uMkhosi woMhlanga. Lomcimbi uhlonishwa kakhulu ithina sizwe sikaPhunga noMageba okuwuwo obunedumela elikhulu, futhi obulindelwe ngamehlo abomvu isizwe sonke, okubalwa nezinye izizwana … Read more

Qhakaza Mbokodo!

Kulenyanga yamasiko, uMandulo kowe-2017, ngikhetha ukuqhakambisa ubuhle babantu besifazane bakithi. Akenibheke izithombe ezingaphansi, izithombe ezathwetshulwa eThekwini ngezimbali zezwe lakithi. ___________________________________________ The above short article is a commemoration of the beauty of African women, izimbokodo, on the occasion of the 2017 Heritage Month.