Competition Time!

In celebration of Ulwazi’s tenth birthday (happy birthday to us!)¬†we’re holding a lucky draw! Three lucky winners will win a set of six fascinating books that form part of the¬†Indigenous Knowledge Library published by Cambridge University Press. All you have to do is like us on Facebook or subscribe to the Ulwazi mailing list. And … Read more

Qhakaza Mbokodo!

Kulenyanga yamasiko, uMandulo kowe-2017, ngikhetha ukuqhakambisa ubuhle babantu besifazane bakithi. Akenibheke izithombe ezingaphansi, izithombe ezathwetshulwa eThekwini ngezimbali zezwe lakithi. ___________________________________________ The above short article is a commemoration of the beauty of African women, izimbokodo, on the occasion of the 2017 Heritage Month.