Qhakaza Mbokodo!

Kulenyanga yamasiko, uMandulo kowe-2017, ngikhetha ukuqhakambisa ubuhle babantu besifazane bakithi.

Akenibheke izithombe ezingaphansi, izithombe ezathwetshulwa eThekwini ngezimbali zezwe lakithi.

___________________________________________

The above short article is a commemoration of the beauty of African women, izimbokodo, on the occasion of the 2017 Heritage Month.

Leave a Comment