Umncintiswa wokumodela: Durban fashion Fair 2021

Umbukiso wenqephu iDurban Fashion Fair (DFF) ungomunye wemicimbi ehamba phambili e-Afrika. Lomcimbi ubanjwa izinsuku ezine, lapho kuseke kuhlangene abasiki benqephu abahlukene beshiyelana inkundla.  Minyaka yonke umaspala weTheku usingatha iDurban Fashion Fair Model Competition, okuwumncintiswano ovulela abafisa ukuba abamodeli abahlala ngaphansi kweTheku abangabhalisile ngaphansi kwe-agency ithuba lokuzibonakalisa. Lomncintiswano uba sezindaweni ezahlukene ezingaphansi kukamaspala weTheku lapho amajaji … Read more

Competition Time!

In celebration of Ulwazi’s tenth birthday (happy birthday to us!) we’re holding a lucky draw! Three lucky winners will win a set of six fascinating books that form part of the Indigenous Knowledge Library published by Cambridge University Press. All you have to do is like us on Facebook or subscribe to the Ulwazi mailing list. And … Read more