Competition Time!

In celebration of Ulwazi’s tenth birthday (happy birthday to us!) we’re holding a lucky draw!

Three lucky winners will win a set of six fascinating books that form part of the Indigenous Knowledge Library published by Cambridge University Press. All you have to do is like us on Facebook or subscribe to the Ulwazi mailing list. And if you’re already a subscriber, then you’ll just have to share an Ulwazi post on Facebook or retweet or like one of our tweets on Twitter. Easy peasy!

Note: Competition ends on the 30th October 2018. Books will be posted to the winners.

 

Sinomklomelo wokugubha unyaka wethu weshumi (sikhulile namhla!)

Abantu abathathu bangaba nenhlanhla yokuwina izincwadi eziyisithupha eziyingxenye ye-Indigenous Knowledge Library eshicilelwa yi-Cambridge University Press. Ukuze uwine, iya ekhasini lethu laku-Facebook uchofoze u-“like” noma ufake imininingwane yakho ohlwini lwethu ukuze ube yilunga. Uma kuwukuthi usuyilona ilunga le-Ulwazi Programme vele, ungazisa abanye ngeminye yemibhalo yethu ngokwabela ngawo ku-Facebook noma uchofoze u-“retweet” noma u-“like” ku-Twitter wethu. Kulula nje kanjalo!

Isaziso: Umncintiswano uphela ngo-30 October 2018. Izincwadi zizoposwa kulaba abawinile.

Leave a Comment