Umsebenzi Wobungoma

Ingxoxo noMakhosi P. M. Dlamini waseMpandwini eMbumbulu. UZanele Shange wohlelo Ulwazi ube nengxoxo noMakhosi Dlamini oyisangoma. Ngemuva kokugula isikhathi eside kwatholakala ukuthi kufanele athwasele ubungoma. Waya kothwasa wakwenza konke okwakufanele akwenze esigodlweni wabe esephothula eseyoqala umsebenzi wobungoma. Ezinye zezingqinamba uMakhosi Dlamini abhekana nazo ekuthwaseni ukuhamba ngezinyawo angazifaki izicathulo okwenziwa yilabo abasuke besathwasa kanye¬†nokuvuka ekuseni kakhulu¬†ukuze … Read more

History of Saint Aidans Hospital, Durban

Hospitals in the Durban area have a history created by the social, cultural and political context in which they are situated in. The ancient buildings of these hospital tells a story of our history. The landmark of these buildings had indeed stood the test of time. The Saint Aidan Mission Hospital in Durban is one … Read more