Umlando weSaint Aidans Hospital, eThekwini

Izibhedlela ezisendaweni yaseThekwini zinomlando odalwe yisimo senhlalo, amasiko nezepolitiki lapho zikhona. Izakhiwo zakudala zalesi sibhedlela zixoxa ngomlando wethu. Uphawu oluphawulekile lwalezi zakhiwo empeleni lume isikhathi eside. Isibhedlela iSaint Aidan Mission eThekwini singesinye sezibhedlela ezinjalo. Kwakuyimbewu enomdlandla eyahlwanyelweanguMfundisi uDkt Lancelot Parker Booth owayengudokotela waseNgilandi owafika eThekwini futhi engagculiseki ngezimo zokusebenza nezingezampilo zabasebenzi baseNdiya ababengabhalisiwe. Wayefuna ukubasiza, … Read more

History of Saint Aidans Hospital, Durban

Hospitals in the Durban area have a history created by the social, cultural and political context in which they are situated in. The ancient buildings of these hospital tells a story of our history. The landmark of these buildings had indeed stood the test of time. The Saint Aidan Mission Hospital in Durban is one … Read more