Izitsha Zesintu

Izitsha zokudla zesintu Ukudla kubantu bomdabu babekugcina ezitsheni ezahlukene futhi noma kuphakwa kuphakelwe ezitsheni ezifanele, lokho kudla okudliwayo ngaleso sikhathi. Zazisetshenziswa futhi ekutheni zibe izipho uma kwenziwa ubuhlobo phakathi kwemizi eshadelanayo noma kunombondo. Ekudleni kusukela kokwesipuni kuya kokuphuzwayo, izitsha zakhona azifani futhi nangendlela ezenziwa ngayo ayifani. Kuzo lezizitsha zokudla, kwakubuye kutshengiswe nekhono lokwenza into enhle … Read more

Izinhlobo zokudla kwesintu

Ziningi izinhlobo zokudla kwesintu ezikhona abantu ababeziphekela zona ngaphandle kokuyakothenga ezitolo. Imfuyo namasimi kwakudlala indima enkulu ezimpilweni zabantu basemakhaya. Ihongo (Curds formed by milking into whey of a cow): Kusengelwa ubisi emlazeni besekuphuzwa (umlaza amanzi aphuma emasini) Ububende (brawn make from fresh blood and chopped pieces of tripe): Kuba igazi lenkomo ehlatshiwe ekhaya kusikwe nosu … Read more

Indian Meatballs and Chutney Recipe

Contents 1 Recipe of Indian Meatballs in Chutney2 Ingredients for the Kebabs3 Method for the kebab4 Preparing the tomato chutney Recipe of Indian Meatballs in Chutney Meatballs are generally known as Kebabs among South African Indians. The kebab chutney is a popular fast food served in a roti roll or with rice in many Durban … Read more