Ubonile Ubusha Bami

Lapha ngezansi ngifake i-video kaMsizi Dlamini, umuntu omusha waseMagabheni, eNingizimu yeTheku. Ngobunono bolimi lwesiZulu, uDlamini uzibeka ezicathulweni zomuntu onomlando obuhlungu bokuhlukunyezwa ebusheni bakhe. UDlamini udlulisa imizwa yomgilwa ngendlela ecacisela umbukeli ukuthi ukudlula esimweni sokuhlukunyezwa omunye umuntu yinto enzima ngakho-ke engenzeki kalula. Ekudluliseni lolu daba oluxoxa ngesimo esiyinsakavukela umchilo wesidwaba eNingizimu Afrika, uMsizi ukhashwa umzwilili wentokazi … Read more

Izinyembezi zikamame

Izinyembezi zikamame Aphelile amankemvu agambaqa, sishawa ngisho sesingavikile Igad’ idinile noma sesikhala ezomfelokazi kodwa ushwele lutho Lafa laphel’elikaPhunga sibhekile, sibuka udwendwe lwezinyembezi, Zigobhoza, zehla ngenjomfudlala zichithekel’ ogwaduleni Yeka amandl’ esambane, siwa sivuka silwela ukuthambisa izinhliziyo, Ezikhala igazi, siwa sivuka silwela ukupholisa ulaka lwababulali Abashay’ imbokodo nesisekelo beshiya abafelwa nezintandane   Lenkululeko sayimitha sayibeletha kodwa ifana … Read more