Izinyembezi zikamame

Izinyembezi zikamame Aphelile amankemvu agambaqa, sishawa ngisho sesingavikile Igad’ idinile noma sesikhala ezomfelokazi kodwa ushwele lutho Lafa laphel’elikaPhunga sibhekile, sibuka udwendwe lwezinyembezi, Zigobhoza, zehla ngenjomfudlala zichithekel’ ogwaduleni Yeka amandl’ esambane, siwa sivuka silwela ukuthambisa izinhliziyo, Ezikhala igazi, siwa sivuka silwela ukupholisa ulaka lwababulali Abashay’ imbokodo nesisekelo beshiya abafelwa nezintandane   Lenkululeko sayimitha sayibeletha kodwa ifana … Read more