Ubonile Ubusha Bami

Lapha ngezansi ngifake i-video kaMsizi Dlamini, umuntu omusha waseMagabheni, eNingizimu yeTheku. Ngobunono bolimi lwesiZulu, uDlamini uzibeka ezicathulweni zomuntu onomlando obuhlungu bokuhlukunyezwa ebusheni bakhe. UDlamini udlulisa imizwa yomgilwa ngendlela ecacisela umbukeli ukuthi ukudlula esimweni sokuhlukunyezwa omunye umuntu yinto enzima ngakho-ke engenzeki kalula.

Ekudluliseni lolu daba oluxoxa ngesimo esiyinsakavukela umchilo wesidwaba eNingizimu Afrika, uMsizi ukhashwa umzwilili wentokazi yangakubo.

Awuke ubheke lapha ezansi:

https://youtu.be/gDqRPtDN2Mk/embed]

Brief Overview

This article has a video in which Msizi Dlamini, a high school student from Magabheni, south of Durban narrates the feelings of a victim of abuse who finds it hard to forgive the perpetrator, and is not willing to try. Dlamini portrays the victim as having regretted the encounter with the abuser.

When I interviewed him briefly about his sombre angle, he advised me that in his view South Africa is a very violent country and society can no longer romanticise the violence and abuse that people subject each other to in this country. He said he hoped those who would view his creation would be inspired to reflect and recognise violence as a real, serious and dreadful issue that demanded urgent attention, and that currently in terms of social consciousness building not enough was being done to address the issue of violence in the country.

Leave a Comment