Umkhosi womhlanga – Ukuhlolwa kwezintombi

Ukuhlolwa kwezintombi ezinye zezinto thina sizwe samaZulu esiziqhenya ngakho futhi esikubungazayo. Umkhosi womhlanga ugujwa njalo ngonyaka esigodlweni seSilo samaBandla iNkosi uGoodwill Zwelithini Zulu uMntwana kaMageba Enyokeni kwaNongoma. Kusuka izintombi ezisuka ezigodini ezahlukene zize kulomkhosi. Izintombi ziyaye ziphathe umhlanga zithathe uhambo oluncane la ezisuka ziyobuka khona. Uma umhlanga ungaphukanga ohanjweni intombi iwuphethe, kusho ukuthi iyintombi nto.   … Read more

Prime Minister Mangosuthu Buthelezi

Mangosuthu Buthelezi is a name that most South Africans are very familiar with. As founder of the Inkatha Freedom Party, Buthelezi’s name is often in the newspapers, but what some South African’s may not be aware of is that in addition to acting as a political leader in mainstream politics, Buthelezi is also considered to be Prime Minister to … Read more