ULauretta Ngcobo

U-Lauretta Ngcobo, umbhali aphunde abe isishoshovu, wazalelwa eXobho ngo-1931, wachitha iminyaka yakhe yobudala yobudala eNingizimu Afrika waze waphoqeleka ukuba adingiswe. Wafunda e-Fort Hare University futhi wayaziwa njengomlobi kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1950, yize umsebenzi wakhe wawushicilelwa kuphela ngeminyaka yama-80s kanye nama-90s. Wayeyisikhulumi esikhuthazayo ngesikhathi semashi yabesifazane yokulwa namaphasi yango-1956 eyayibanjelwe ezweni lonke, ngenkathi iculwa iculo elithi “Wathinta abafazi, Wathinta imbokodo (When You Strike the Women, You Strike a Rock)”.


Ngokubambisana nomyeni wakhe, u-Abednego Ngcobo, onguMgcinimafa-Jikelele phecelezi i-Treasurer-General of the Pan Africanist Congress, u-Lauretta nezingane zakhe babaleka eNingizimu Afrika, besuka eSwaziland baya e-Zambia futhi ngo-1963, bagcina befika eNgilandi lapho bahlala khona ekudingisweni kuze kube ngu-1994. U-Lauretta wasebenza njengothisha e-UK, futhi waqhuba ukubhala kwakhe kanye nencwadi yakhe yokuqala, i-Cross of Gold , yashicilelwa ngo-1981. Umsebenzi ka-Lauretta wawugxile kakhulu emizabalazweni yowesifazane wase-Afrika , hhayi kuphela maqondana nokungalingani kobandlululo, kepha futhi nangokuphathelene nemikhawulo yempilo yendabuko yamaZulu, u-Lauretta ayibona njenge cindezela abesifazane. Enye yezincwadi zakhe kweziningi, i-And They Did Not die , ichazwe “njengencwadi ekhanyiswe kakhulu nenokulinganisela” ngomlando nosizi lomuntu wesifazane wase-Afrika.

Ngonyaka ka-1994 wabuyela eNingizimu Afrika ngemuva kweminyaka engu-31 ekudingisweni. UNkosikazi Ngcobo wawina i-Literary Lifetime Achievement Award evela eMnyangweni Wezobuciko Namasiko waseNingizimu Afrika ngo-2006, futhi wawina ne-Order of Ikhamanga yango-2008 ephuma e-The Presidency of South Africa ngokufeza okuhle kakhulu emkhakheni wezincwadi. Uqhubeke nomsebenzi wakhe wokufundisa ngesikhathi ebuyela ekhaya eNingizimu Afrika, ngaphambi kokuba yilungu lesiShayamthetho saKwaZulu-Natali, lapho ehlale khona iminyaka eyishumi nanye ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi ngo-2008.

UNgcobo walibuyisa ithemba kwabesifazane e-Afrika, ngokuba nezwi nokubonakala emzabalazweni wabo nasezizukulwaneni eziningi ezizayo. Udlule emhlabeni ngoNovemba 2015 ngemuva kokugula isikhathi eside.

Leave a Comment