Dumisani Zondi – Educationist from Inanda

Contents 1 Baba Zondi2 Education3 Career4 The Beginning of the Seminary5 The Supporters of the School6 Interview with Mwelela Cele7 Sources Baba ZondiDumisani Cecil Zondi, former teacher, librarian, archivist and principal at Inanda Seminary, Baba Zondi at the age of 82 in 2010 was born on 4 November 1928 in the then rural area of Wasbank, kwaZulu-Natal. Also a … Read more

Idolobha lethu umphakathi wethu

UPalesa Mohlakoana uthole umklomelo wophume isibili emncintiswaneni wokubhala emkhakheni wesiZulu obuhlelwe uMtapo wolwazi ngaphansi koMkhandlu weTheku ngo 2008. Indaba yakhe: Selokhu kwasebenza intando yeningi emhlabeni esihlala kuwona izinto zaguquka, itshe lagaya ngomunye umhlathi. Iningi labantu lafuduka ezindaweni eziningi zasemakhaya laya emadolobheni nasemalokishini. Kungakho-ke usubona imikhukhu isigcwele yonke indawo emadolobheni, nase malokishini kungasekho nesikhala sokuphefumula nje. Wonke … Read more