Uhambo Olungcwele lwaseSandlwana

Iqulu labantu ebeliholwa inqalabutho yomculi aphinde abe ngumbhali womculo uMbuso Khoza lihlanganyele ndawonye ukuyobungaza amaqhawe alwa empini entabeni Isandlwana. Lolu hambo lwezinsuku engiwu-3, olulinganiselwa ku-100km lusuke oLundi ngoLwesihlanu zingu-11 Januwari 2022, luyisikhumbuzo samaqhawe  alwa empini yaseSandlwana namasosha aseBritish ngo-1879. Abelaphi bendabuko, abaculi, abalingisi namalungu omphakathi  adela konke azibophezela ekubeni ingxenye yoHambo Olungcwele (The Sandlwana Walk) … Read more

Amahubo (Part Two)

Last week we wrote an introduction to amahubo songs, and this week we’re focusing on Mbuso Khoza, one of the greatest proponents of this style of music. A cultural researcher and singer, Khoza is interested in far more than just the sound of the music, but rather considers the genre from a historic and story-telling point of view. … Read more

Funda kuMbuso Khoza

UMbuso Khoza usomaciko owazalelwa endaweni yaseShowe, osezinze eThekwini yize evame ukuhambela amazwe omhlaba enandisa ngomculo omnandi wakuleli. Waziwa kakhulu ngokuxuba umculo wesintu kanye ne-Jazz mase kwakekha umzwilili oheha indlebe. Umculo kaMbuso Khoza uyafundisa ngomlando wama-Afrika, ikakhulukazi ngesizwe sakwaZulu. Ukuzimisela kwakhe ekwenzeni isiqiniseko sokuthi umlando womculo wesizwe sakwantu uyazinza emagomagomeni omlando usuze wabonwa iSilo samaBandla uGoodwill … Read more