Funda kuMbuso Khoza

UMbuso Khoza usomaciko owazalelwa endaweni yaseShowe, osezinze eThekwini yize evame ukuhambela amazwe omhlaba enandisa ngomculo omnandi wakuleli. Waziwa kakhulu ngokuxuba umculo wesintu kanye ne-Jazz mase kwakekha umzwilili oheha indlebe. Umculo kaMbuso Khoza uyafundisa ngomlando wama-Afrika, ikakhulukazi ngesizwe sakwaZulu.

Ukuzimisela kwakhe ekwenzeni isiqiniseko sokuthi umlando womculo wesizwe sakwantu uyazinza emagomagomeni omlando usuze wabonwa iSilo samaBandla uGoodwill Zwelithini oseqashe uKhoza ukuthi akakhe uhlelo lokufundisa izingane zesikole ngamahubo.

Kulenyanga eyedlule uMfumfu, ngithole ithuba lokubuka nokuqopha uMnu. Khoza lapho khona enza lokho adume ngakho – ecula futhi efundisa nangamahubo – awuke ulalele ezansi:

 

Lalela futhi nengxenye yesibili lapho uKhoza eqhubeka efundisa ngamahubo:

 

Article overview

This article is about Mbuso Khoza, a Durban-based South African artist who traveled the world an as a performer and an ambassador of the South African performance arts.

The article contain audio recordings of a performance he gave on October 12, 2018 in Durban. As performs, Khoza narrates the historicity of African music on the basis of his understanding.

Leave a Reply