Uhambo Olungcwele lwaseSandlwana

Iqulu labantu ebeliholwa inqalabutho yomculi aphinde abe ngumbhali womculo uMbuso Khoza lihlanganyele ndawonye ukuyobungaza amaqhawe alwa empini entabeni Isandlwana. Lolu hambo lwezinsuku engiwu-3, olulinganiselwa ku-100km lusuke oLundi ngoLwesihlanu zingu-11 Januwari 2022, luyisikhumbuzo samaqhawe  alwa empini yaseSandlwana namasosha aseBritish ngo-1879. Abelaphi bendabuko, abaculi, abalingisi namalungu omphakathi  adela konke azibophezela ekubeni ingxenye yoHambo Olungcwele (The Sandlwana Walk) … Read more

Battle of Isandlwana

Tomorrow marks the 140th anniversary of the Battle of Isandlwana, which saw the Zulu armies, led by King Cetshwayo kaMpande, defeat the British army on the 22nd January 1879. The battle, which lasted four hours and is considered by many to be the most glorious moment in Zulu kingdom’s military history. If you happen to find yourself in Gauteng … Read more

An Untold Zulu Story

Based on true events, Eyes in the Night, An Untold Zulu Story, tells the tale of Nombhosho okaMakhoba, a young girl whose life is unravelled by the ravages of the Anglo-Zulu war and the Battle of Isandlwana. The book is written by Nombhosho’s granddaughter, Nomavenda Mathiane, a journalist working in Johannesburg, who stumbled upon her grandmother’s story when … Read more