Uhambo Olungcwele lwaseSandlwana

Iqulu labantu ebeliholwa inqalabutho yomculi aphinde abe ngumbhali womculo uMbuso Khoza lihlanganyele ndawonye ukuyobungaza amaqhawe alwa empini entabeni Isandlwana. Lolu hambo lwezinsuku engiwu-3, olulinganiselwa ku-100km lusuke oLundi ngoLwesihlanu zingu-11 Januwari 2022, luyisikhumbuzo samaqhawe  alwa empini yaseSandlwana namasosha aseBritish ngo-1879. Abelaphi bendabuko, abaculi, abalingisi namalungu omphakathi  adela konke azibophezela ekubeni ingxenye yoHambo Olungcwele (The Sandlwana Walk) … Read more