Kwenzekani ngomfanekiso kaShaka

Sekuphele iminyaka kungacaci ngomfanekiso weNkosi uShaka kaSenzangakhona esikhumulweni sezidiza eThekwini. Uzokhumbula ukuthi ngonyaka ka-2010 kwembulwa ngokusemthethweni umfanekiso weNkosi uShaka. Lo mfanekiso kaShaka owakhiwa u-Andries Botha wasuswa ngemuva nje kwesikhashana waba khona ngemuva kokukhononda nokungagculiseki kwaseNdlunkulu okwaholela ekutheni ususwe. Lesi sakhiwo sasitshengisa uShaka emi eduze nezinkomo engaphethe lutho esandleni, ihawu lincikiswe ngetshe okungatshengisanga kahle ubuholi nobukhosi … Read more

Zulu History Inspiring the Classics!

One wouldn’t normally associate classical music with the history of the Zulu monarchy, but the Zulu royal families (like any kingdom anywhere in the world), are full of dramatic tales that make for the perfect inspiration for a classical composer. Or at least that’s what Durban-based, Warren Bessey, seems to think! Bessey has taken the … Read more

A Zulu Royal and a Taxi Company, Strange Bedfellows Indeed!

Most people wouldn’t associate a Zulu king from the 19th century with contemporary global technology companies, yet somehow German-born academic, Dr Nik Eberl, saw the connection. Eberl, who is the founder of the Future Leadership Forum and co-creator of the King Shaka Academy, has spent years analysing King Shaka’s infamous military tactics, and has come up … Read more

Ungubani uShaka Zulu?

UShaka kwakuyindodana yakwa Zulu ezalwa Yinkosi USenzangakhona benenkosazane yasebukhosini eLangeni. Usuku lwakhe lokuzalwa alwaziwa kahle ngenxa yokithi indaba yokubalwa kwemnyaka ngezikhathi zamzukwane kwakungasiyo into ebalulekile kakhulu. Iminyaka yayi yamaniswa nezigameko noma izenzeko ezisemqoka zangalezo zilhathi lezo. Ushaka waba yinkosi yama Zulu ngaphambi kokukhothama kuka Baba wakhe uSenza ngakhona. Igama elithi Shaka lisuselwa egameni elithi “iTshaka”. … Read more

Shaka Rising!

Given the mythical status of King Shaka it’s surprising that before now no one has thought to tell the tale of this (in)famous ruler in the form of a comic book! Shaka Rising: A Legend of the Warrior Prince is the first book in the African Graphic Novel Series by Durban-born artist, Luke Molver. It tells the story … Read more

She is King!

With John Trengove’s debut feature film Inxeba (The Wound) being shortlisted for the 2017 Academy Award for Best Foreign Film, the focus is currently on South African filmmaking. But while South Africa may not yet have reached the heights of Nigeria or India when it comes to the big screen, that doesn’t mean that we don’t … Read more