Kwenzekani ngomfanekiso kaShaka

Sekuphele iminyaka kungacaci ngomfanekiso weNkosi uShaka kaSenzangakhona esikhumulweni sezidiza eThekwini. Uzokhumbula ukuthi ngonyaka ka-2010 kwembulwa ngokusemthethweni umfanekiso weNkosi uShaka. Lo mfanekiso kaShaka owakhiwa u-Andries Botha wasuswa ngemuva nje kwesikhashana waba khona ngemuva kokukhononda nokungagculiseki kwaseNdlunkulu okwaholela ekutheni ususwe. Lesi sakhiwo sasitshengisa uShaka emi eduze nezinkomo engaphethe lutho esandleni, ihawu lincikiswe ngetshe okungatshengisanga kahle ubuholi nobukhosi bukaShaka.

Inkosi esayakhothama uZwelithini Goodwill kaBhekuzulu waveza ukuthi isakhiwo sasiveza uShaka njengomfana olusa izinkomo. Isakhiwo sabiza u-R3 million njengoba kwagcina kususwe umfanekiso weNkosi uShaka kwasala izinkomo.

Ngonyaka owedlule, 2021 uMnyango Wezobuciko, Amasiko neZemidlalo wabika ukuthi usukulungele ukuvusa kabusha umfanekiso weNkosi uShaka. Ekhulumela uMnyango uMEC Hlengiwe Mavimbela wathi umfanekiso omusha usulungile, umnyango ulinde ukuqoka abahlinzeki abazokwenza isisekelo somfanekiso. Lokhu kwakulindeleke ukuba kwenzeke ngoSepthemba nyakenye (2021) nge Shaka/Heritage Day kepha okwenzekanga.

Akukacaci kuzokwenzekani ngenxenye yesakhiwo saBotha okuyizinkomo ezingasuswanga. UBotha angathi ulandelwa izinkinga ngemisebenzi yakhe. Ngesikhathi ezokwakha izindlovu zocingo namatshe emakhethe eThekwini kwaba nokungaboni ngasolinye kwabezepolitiki ngenxa yezindlovu ezintathu okwaphoqa ukuthi afake enye zaba wu-4.

Article Overview

It has been years since the removal of King Shaka’s statue at the King Shaka International Airport, following complaints from Zwelithini Goodwill Zulu, the late Zulu King. The complaints come after the statue, which cost the Department of Art, Culture, and Sport R3 million, showed the leader of the Zulu Kingdom standing alongside cattle with no shield or spear.

The statue was created by sculptor Andries Botha who also created the elephants’ sculpture at the market in Durban. King Zwelithini said the statue resembled the herd boy and failed to portray Shaka as a warrior, a military strategist, and a leader of the Zulu Kingdom.

A new statue was said to be erected last September but to this day nothing had been done. It is also not clear what will happen to the art pieces (the cows) remaining at the airport.