Indlu eyakhiwa uGV Naidu

ITheku linesikhathi eside ngokwendawo yalo enhle nezindawo ezingamagugu, ezicebile, abantu abahlukahlukene, umuntu ngamunye enza umlando wakhe. Lezi zakhiwo zixoxa indaba yezepolitiki, ezenhlalo nezomnotho ezidale izinkumbulo nezifundo ezibalulekile emlandweni. Ngenkathi abokufika abangamaNdiya befika eThekwini, akubona bonke ababenenhloso yokuba yizisebenzi ezingabhalisiwe. UMnumzane Gurusamy Veerasamy, owaziwa ngo-G.V. UNaidu, weza eThekwini njengosomabhizinisi efuna amathemba angcono. Wakha indlu  oGwini Olusenyakatho … Read more

U-Alicia noMerischa Naicker

UMerischa Naicker no-Alicia Naicker, baneminyaka eyishumi amabili nanye. Bangabantu abasha abazalelwa endaweni yaseThekwini. Yize beziqgaja ngokuba izakhamuzi zaseNingizimu Afrika, kabanamahloni ngemvelaphi yabo yaseNdiya. UMerischa no-Alicia babalwa ezigidini zamaNdiya ahlala eNingizimu Afrika. Alikho izwe ngaphandle kwaseNdiya elinabantu abaningi abadabuka eNdiya njengeNingizimu Afrika. Nansi ividiyo ka-Alicia noMerischa bezigqaja ngemvelaphi yabo yaseNdiya futhi bejabulisa izihlwele emcimbini we-Umkomaas Secondary Has … Read more

Banana leaves in Indian culinary tradition – Durban, KwaZulu-Natal

Contents Introduction Eco-friendly kitchen tool Banana leaf plates Dishing up on a banana leaf Medicinal properties of banana leaves Introduction When indentured labourers came to South Africa 150 years ago from India, they brought much of their culture and customs with them, and with it the use of banana leaves in culinary customs. The banana … Read more

The House that GV Naidu Built

Durban has stood the test of time in terms of its beautiful landscape and rich heritage sites, its diverse people, each making their own history. The buildings tell a political, social and economic tale which has created valuable memories and lessons in history. When the Indian settlers arrived in Durban, not all of them had … Read more