UMkhosi weMariamman eThekwini, KwaZulu Natali

Ngenkathi abantu baseNdiya behlala eThekwini eminyakeni engaphezu kwekhulu eyedlule, abagcinanga ngokuzijwayeza nezimo kepha baletha nemikhuba yabo yamasiko esasetshenziswa kakhulu nanamuhla. Umkhosi waminyaka yonke weMariamman Festival ungesinye sezibonelo ezinjalo. Ukuthokozela ukwehluka kwamasiko eThekwini ukukuqonda, futhi eThekwini sinenhlanhla eyanele yokufunda ngesiko lomunye nomunye njengoba sigcina futhi sihlanganyela kulamasiko. Kuwo wonke amasiko kunesiphakamiso sokubonga kumandla aphakeme aphethe futhi alawule umhlaba, sonke sinezindlela zethu ezihlukile zokubonga ngendlela yemikhuleko nokukhonza. EThekwini umphakathi waseTamil wenza umkhuleko wephalishi minyaka yonke wokubonga uMama Wemvelo ngokudla kwakhe.

Inkolelo ngalomkhosi

Umkhosi weminyaka yonke weMariamman Festival noma umthandazo ubanjwa minyaka yonke kusuka ngoJulayi kuya ku-Agasti, inyanga ka-Aadi ngamagama esiTamil. E-Tamil inyanga iqala kusukela ngosuku lwesi-15 lwenyanga. Umkhosi kaMariamman ubanjelwa emathempelini nasemakhaya futhi ubizwa ngokuthi yiphalishi lapho kuthakwa khona umphakathi waseTamil. UMariamman ungunkulunkulukazi wamaHindu, okhonjiswa njengoMama Wendalo. Igama elithi Marie lisho imvula kanti u-Amman usho umama ngolimi lwesiTamil. UMariamman yingakho kusho umama wemvula. Uyaziwa nangokuthi uMama Shakti okusho amandla.

Umlando nezinganekwane zisukela emlandweni wasendulo eSouth India. Kwaba nesikhathi sesomiso nokuqubuka kwesimungumungwane, nomama weza esesimweni somuntu wesifazane ogqoke umbala ophuzi. Wondla futhi wabondla abantu ngephalishi, kanye nenhlanganisela yamaqabunga e-turmeric ne-Syringa. Ngesikhathi ebuyela ehlathini lapho umsebenzi wakhe usuphelile, abantu bendawo bahamba bayomfuna bamthola ngaphansi kwesihlahla saseSiringa. Ngesikhathi bebuza ukuthi ungubani, waziveza njengomama wendalo futhi wababuza ukuthi, njalo ngonyaka ngesikhathi avele ngaso, abantu kufanele bahlangane bamkhulekele baphinde basabalalise iphalishi. Ngemuva kwalokho wahamba, washiya izimvula ukugeza umhlaba nokusiza ukukhula kwesivuno. Izihlahla zeSyringa zidabuka eNdiya kodwa futhi ziyatholakala eThekwini futhi zithandwa kakhulu ngenxa yokuphiliswa kwazo kanye nezakhi zokubulala amagciwane. Kuyathakazelisa ukuthi namuhla lapho umuntu osempucukweni yamaHindu enesifo semvukuzane noma imvukuzane, kubhekwa njengokuvakasha okuvela kuMama futhi kuphathwe njengokungcwele. Isiguli sithintwa nge-turmeric powder bese sihlukaniswa isonto elilodwa, ngemuva kwalokho kwenziwa umthandazo kuMama.

Umkhosi

Umkhuleko uvame ukubanjwa ngeSonto ukuze kube lula futhi unikeza isikhathi sokuba umndeni uhlangane ukuze wonke umuntu adle umthandazo. Abazinikeleyo bavuka ngo-4 ekuseni ukulungiselela iphalishi okwakungukudla kommbila okumanzi izinsuku ezinhlanu ngaphambi komthandazo, okuvumela ukuvutshelwa. Iphalishi liphekwa ngokuvumela impuphu ibile futhi uma seliphekiwe futhi selipholile, kwengezwa ubisi olumuncu, i-shallot, nosawoti. Iphalishi lingenziwa yinoma ngubani. Ngemuva kwalokho kulungiswa ama-curry ama-3 ahlukene emifino, ikakhulukazi iklabishi, ithanga nemifino exubekile ukuze kushwelezwe kuNdlunkulukazi.

Umkhuleko uqala ngo-11: 30 njengoba kuyisikhathi esingcwele ngaphambi nje kuka-12 kuya ku-12 kunikezwe inombolo engajabulisi. Ama-curry, izinhlobo eziyisikhombisa zembewu nephalishi bese kunikelwa kuMama. Izinhlamvu bese ziphonswa ukuze kudliwe izinyoni. Imbewu iwuphawu lokuthokozela isivuno sezitshalo nokusinikeza ukudla. Kwezinye izimo, kunomhlatshelo wezilwane, ikakhulukazi izikhukhukazi, njengoba kwakukhona inkolelo endala yokuthi lezi zenzo zijabulisa uNkulunkulukazi othukuthele ngezono zethu. Ama-curry nephalishi bese kuphakelwa abantu, kukholakala ukuthi uma umuntu ogulayo ephuza iphalishi, welashwa kunoma yisiphi isifo. Amalungu omndeni abe esakha amaphasela okudla azowabela omakhelwane bawo. Imindeni iyahlangana ngalesi sikhathi futhi abanye benza umthandazo wakusihlwa onikeza uNkulunkulukazi inyama ebihlatshiwe phakathi komkhuleko wasekuseni.

Umkhosi uba inyanga, uba ngenyanga yokuvuna. Kuyindlela yokubonga uMama Wemvelo ngalokhu anikele ngakho, ngisho nangezikhathi lapho kunesomiso, umkhuleko woMama Wemvelo uletha imvula.

Ibhalwe uYoveshine Pillay

Leave a Comment