UMorris Fynn

UMorris Lorens Fynn wazalelwa eMthwalume ngo-1930 futhi wakhulela e-Wentworth, eningizimu yeTheku. Ngenkathi kwethulwa imfundo ehlukene ngohlanga, wayiswa esikoleni esasanda kwakhiwa samaKhaladi endaweni. Yilapho kwaqala khona ukuqwashiswa kwakhe kwezepolitiki. Ujoyine iqembu lezepolitiki ukuzwakalisa ukukhathazeka kwakhe kodwa wezwa ukuthi iqembu liphethe kakhulu umthetho, ngakho-ke uthathe isinqumo sokubhikisha ngamabhishi ahlukaniswe iTheku ngokusika uphawu oluthi “Coloured-only” olwandle olunesaha okwathi … Read more

Umlando kaNcheleni Lizzy Sibiya – Isishoshovu somphakathi waseCongo, Inanda

Umlando Sixoxisane noKhindi Nelisiwe Sibiya oyingane kaMkhokheli Nchelani Lizzie Sibiya. Wayaziwa ngokuthi uMkhokheli. Wazalelwa endaweni yaseKranskop esigodini saseMabovini ngonyaka ka 1930 wakhulela khona, wagana wathola izingane iziyisithupha, ezine zazo zesashona. UNelisiwe uyingane yokugcina. Ngemuva kokudlula emhlabeni kukamyeni kaNcheleni Lizzie Sibiya wabona ukuthi akafudukele edolobheni laseThekwini ukuze akwazi ukusebenza ondle izingane zakhe. Wafikela endaweni yaKwa Mashu … Read more