UMorris Fynn

UMorris Lorens Fynn wazalelwa eMthwalume ngo-1930 futhi wakhulela e-Wentworth, eningizimu yeTheku. Ngenkathi kwethulwa imfundo ehlukene ngohlanga, wayiswa esikoleni esasanda kwakhiwa samaKhaladi endaweni.

Yilapho kwaqala khona ukuqwashiswa kwakhe kwezepolitiki. Ujoyine iqembu lezepolitiki ukuzwakalisa ukukhathazeka kwakhe kodwa wezwa ukuthi iqembu liphethe kakhulu umthetho, ngakho-ke uthathe isinqumo sokubhikisha ngamabhishi ahlukaniswe iTheku ngokusika uphawu oluthi “Coloured-only” olwandle olunesaha okwathi kamuva kwanikelwa kulo KwaMuhle Museum.

Morris Fynn
Morris Fynn

U-Fynn wasungula i-Fynn Descendants ’Association ne-Trust. Waqokwa ngumndeni wakwa-Fynn ngo-1995 ukuthi aqalise izimangalo ngaphansi koMthetho Wobuholi Bomdabu kanye Nokwakhiwa Kwezinhlaka Zokuphatha no-41 ka-2003. Esebenzisa ukufanisa kwakhe noMthetho Wokubuyiselwa Kwamalungelo Omhlaba, wayekholelwa ukuthi lo Mthetho wenza ikhomishini income ukwamukelwa komthetho wendabuko abaholi kanye nemindeni eyayincishwe amalungelo abo ngenxa yemithetho nemikhuba edlule yobandlululo ngokobuhlanga.

Utshele inzalabantu ukuthi abantu abasha kumele basukume basebenzele okuthile okukhulu kunokwabo. Wadlula emhlabeni ngoSepthemba 2015  eMzumbe.

Leave a Reply