UDudu Khoza

UDudu Khoza owaziwa kakhulu ngelika-Lady D onemiklomelo yezindondo yokuba ngumethuli wezinhlelo waseNingizimu Afrika. Wazalelwa e-Marianhill Mission, ngase-Pinetown, wakhulela elokishini laseMlazi wenza umatikuletsheni Ohlange High School. Ngemuva kwesikole samabanga aphezulu waqhubeka nokwenza izifundo zobunesi futhi wathola idiploma kwi-General Nursing, Midwifery nase-Community Health Nursing. Ngaphansi kwegama elithi “Sister Midred” wafinyelela kumalungu omphakathi ngezinsika zamaphephabhuku, izindatshana zamaphephandaba kanye … Read more

UWelcome Bhodloza Nzimande

UWelcome Nzimande (odume ngelikaBhodloza) wazalwa ngonyaka we-1947 ePhatheni Reserve e-Richmond esifundazweni saKwaZulu Natali. UNzimande unesitifiketi se-Higher Primary Teacher’s Certificate (HPTC) asithola e-Indaleni Training College (1970). Ngo-1995 uNzimande wathola iziqu ze- B. Admin e-University of Zululand, eMlazi Campus. Ngemuva kwalokho wafundela ukuphathwa nobuholi e-Graduate School of Business (UDW) nase-Gordon Institute of Business Science e-University of Pretoria. … Read more