UDudu Khoza

UDudu Khoza owaziwa kakhulu ngelika-Lady D onemiklomelo yezindondo yokuba ngumethuli wezinhlelo waseNingizimu Afrika. Wazalelwa e-Marianhill Mission, ngase-Pinetown, wakhulela elokishini laseMlazi wenza umatikuletsheni Ohlange High School. Ngemuva kwesikole samabanga aphezulu waqhubeka nokwenza izifundo zobunesi futhi wathola idiploma kwi-General Nursing, Midwifery nase-Community Health Nursing. Ngaphansi kwegama elithi “Sister Midred” wafinyelela kumalungu omphakathi ngezinsika zamaphephabhuku, izindatshana zamaphephandaba kanye … Read more