UDudu Khoza

UDudu Khoza owaziwa kakhulu ngelika-Lady D onemiklomelo yezindondo yokuba ngumethuli wezinhlelo waseNingizimu Afrika. Wazalelwa e-Marianhill Mission, ngase-Pinetown, wakhulela elokishini laseMlazi wenza umatikuletsheni Ohlange High School. Ngemuva kwesikole samabanga aphezulu waqhubeka nokwenza izifundo zobunesi futhi wathola idiploma kwi-General Nursing, Midwifery nase-Community Health Nursing. Ngaphansi kwegama elithi “Sister Midred” wafinyelela kumalungu omphakathi ngezinsika zamaphephabhuku, izindatshana zamaphephandaba kanye nezingxoxo zomsakazo mayelana nokuhlela umndeni ku-Radio Zulu ngaleso sikhathi eseyaziwa ngokuthi Ukhozi FM.

Yilapho lowo owayengumphathi wesiteshi soKhozi FM, uMnumzane Hawu Mbatha, abone khona okukhulu ngendlela uKhoza axhumana ngayo nezethameli waphakamisa nokuthi enze inhlolokhono yomsebenzi wokwethula izinhlelo emsakazweni, waphumelela kunhlolokhono. Ilapho aqala khona ukusebenza njengomsakazi. UDudu usebenze okhozi FM iminyaka engaphezu kwengu-15 kanti uthathwa njengengwazi yoKhozi FM.

1 thought on “UDudu Khoza”

Leave a Comment