URichard Richman Ngubane

U-Richard Ngubane wazalwa ngo-1948 e-Greytown wafudukela Kwa-Mashu, eThekwini. Wenza isinqumo sokudlala ibhola esemncane njengendlela yokubalekela ubuphofu. Udlale umfundaze kwi-Young Dribblers FC yaKwa-Mashu kodwa waqashwa Amazulu FC ngesikhathi bengena ezingeni elikhokhelwayo ngo-1971. Udlale emidlalweni yaseNingizimu Afrika ngo-1973 we-Black IX, eyayidlala namaNdiya, abaMhlophe kanye namaKhaladi ngezikhathi zobandlululo. Ngo-1979, wathola isitifiketi se-South African Football Association Basic Soccer Coaching. … Read more