URichard Richman Ngubane

U-Richard Ngubane wazalwa ngo-1948 e-Greytown wafudukela Kwa-Mashu, eThekwini. Wenza isinqumo sokudlala ibhola esemncane njengendlela yokubalekela ubuphofu. Udlale umfundaze kwi-Young Dribblers FC yaKwa-Mashu kodwa waqashwa Amazulu FC ngesikhathi bengena ezingeni elikhokhelwayo ngo-1971.

Richman Ngubane
Richman Ngubane

Udlale emidlalweni yaseNingizimu Afrika ngo-1973 we-Black IX, eyayidlala namaNdiya, abaMhlophe kanye namaKhaladi ngezikhathi zobandlululo. Ngo-1979, wathola isitifiketi se-South African Football Association Basic Soccer Coaching. Ngo-1982 waqeqesha futhi waphatha Amazulu FC isizini eyodwa. Ngo-2005 wathola isitifiketi sokuqeqesha ibhola ezingeni lokuqala.

Njengamanje, uxoxisana nohulumeni wasekhaya ukuze kube lula ukuthuthukiswa kwebhola ezikoleni ngohlelo lwe “Schools ‘League”.

Leave a Comment