UMfundisi B K Dludla

UMfundisi Bekizipho Khulekani ‘BK’ Dludla wazalelwa eMelmoth ngo-1926, wathuthela eThekwini. UDludla wagcotshelwa inkonzo yobuKrestu ngonyaka we-1955. WayenguSihlalo weNanda Seminary kusuka ngo-1965-1981.

Wayengumongameli wokuqala we-Soldiers of Christ Movement futhi kanye noMfu uWing ongasekho, bakha umthethosisekelo we-U.C.C.S.A.

Ngesikhathi sobandlululo, uMfu Dludla wayejwayele ukuhlinzeka izishoshovu zezombusazwe futhi ibandla lakhe lalisetshenziswa njengeseli emihlanganweni yezepolitiki.

Wayengomunye wamalungu e-South African Council of Churches enza izethulo kuMongameli wangaleso sikhathi waseNingizimu Afrika, uMnumzane P.W. Botha maqondana nesimo sezwe.

Kungaleso sikhathi lapho azikhethela khona ukuba ngumkhulumeli, efuna kukhululwe u-Nelson Mandela. Njengamanje, usiza izingane ezntulayo ngemali ezifundweni zazo.

Leave a Comment