Minenhle Ngubane

Kulenyanga yamagugu esizwe, ngithe akengihlube udlub’ekhasini ngilobe ngamanye amagugu esizwe sethu. Ubuciko nobugagu yinto esizalwa nayo, okuyinto abanye bethu abangayifundelanga esikoleni njengezinye zeziqu ezifundelwayo. Kuleli khasi siloba ngentokazi esencane kodwa esidodile ngemisebenzi yayo kwezobuciko, lentokazi kungabuye kube ubani ngaphandle kuka Minenhle Ngubane. Leliciko elingumsakazi womsakazo obizwa ngokuthi yi Ean Touch Radio Station lizalwa eGreytown nokuyila efunde … Read more

The Link Community Tabloid

The Indian Opinion, started by Mahatma Gandhi, and Ilanga lase Natal, started by John Dube, are thus far the only two newspaper publications that came out of Inanda. However a group of young vibrant residents of Inanda who call themselves Asenze Youth Development Youth Organization have recently changed this. In 2009 Inanda witnesses the birth … Read more

Durban Living Legend – Anant Singh

Anant Singh was born in 29 May 1956  Durban, he is recognized as South Africa’s pre-eminent film producer, having produced more than 80 films since 1984. . He is a producer of many of the greatest anti-apartheid films made in South Africa, including “Place of Weeping,” Sarafina!” and “Cry, the Beloved Country”. He acquired film … Read more