Marianridge

Contents 1 History of the Coloured Residents of Mariannridge, by Hazel England, Pinetown Museum, October 1995.2 Pre-History3 Sarnia Factory4 Early Marianridge resident Mrs Ellen July with son Joseph, circa 1923. Copyright C. July. Early Education5 Education in the 1940s6 Second World War, 1939-19457 Indian Riots, 19498 Coloured area at Sunrise Farm, 19569 Hill Street Housing, … Read more

Umlando Wokuqanjwa Kwendawo yaseMshayazafe, eNanda

EMshayazafe indawo yaseNanda eseduze nasoHlange. Igama lalendawo laqanjwa ngezikhathi zobandlululo, ngezikhathi eNanda kusahlala amaNdiya eduze nabantu abamnyama. AmaNdiya asuka kulendawo ngezikhathi zezimpi futhi nobugebengu bubuningi kakhulu. Kuthiwa indlela ubugebengu obabande ngayo kulendawo kwasekuholela ekutheni nezigebengu zangaphandle kwendawo zithole indawo yokugila imikhuba yazo. Ngenxa yalokhu umphakathi wahlangana waxoxisana ngobugebengu nekwakufanele bakwenze. Umphakathi wavumelana ngokuthi kufanele kukhethwe … Read more