Inanda nezindawo zamagugu nomlando

Inanda ingelinye lamalokishi eTheku amadala futhi inomlando onzulu. ┬áLeli lokishi linezindawo eqhukethe umlando obalulekile, uMasipala weTheku uthathe ithuba lokuqhakambisa noma lokutshengisa ngamagugu alendawo. UMasipala weTheku ubusingethe Inanda Heritage Route Tour ngempelasonto. Izivakashi ebeziyingxenye yalolu hambo zihlangane eNorth Beach Tourism Office ngaphambi kokuba zilibhekise eNanda ngebhasi. Uhambo ludlele endawenI ebalulekile yamagugu KwaMuhle Museum kanye naseMahatma Gandhi … Read more

Human Rights Day at Inanda Seminary

As we celebrate Human Rights Day today in commemoration of the Sharpeville Massacre that took place some fifty-eight years ago, have a listen to the words of the learners from Inanda Seminary as they ‘celebrate humanity’. As the first boarding school for young African women, the Seminary was one of the few schools in South … Read more