Umncintiswa wokumodela: Durban fashion Fair 2021

Umbukiso wenqephu iDurban Fashion Fair (DFF) ungomunye wemicimbi ehamba phambili e-Afrika. Lomcimbi ubanjwa izinsuku ezine, lapho kuseke kuhlangene abasiki benqephu abahlukene beshiyelana inkundla. ¬†Minyaka yonke umaspala weTheku usingatha iDurban Fashion Fair Model Competition, okuwumncintiswano ovulela abafisa ukuba abamodeli abahlala ngaphansi kweTheku abangabhalisile ngaphansi kwe-agency ithuba lokuzibonakalisa. Lomncintiswano uba sezindaweni ezahlukene ezingaphansi kukamaspala weTheku lapho amajaji … Read more