Ulwazi Fieldworkers: December

While all eyes are on Africa and talk of an African┬áRenaissance abounds, there are still many naysayers out there who view African customs and traditions as archaic, and in opposition to development. This month┬áNkosikhona Duma set about debunking some of the myths, and correcting the inaccuracies that surround issues such as traditional healers, and the … Read more

Yekani ukubulala abantu abane-Albinism!

Imibiko yamaphephandaba ithi cishe sebengamakhulu amabili abantu abane-Albinism asebebulewe ngesihluku kufunwa inyama nezitho zabo zomzimba kuleminyaka eyishumi eyedlule emazweni aseningizimu yezwekazi i-Africa. Ngeshwa kunabantu abasonomkhuba omubi, onyanyisayo, onyantulisa igazi. Ngikhuluma ngamanyala okubulala abantu abane-Albinism ngenxa yokukholelwa ukuthi inyama yabo inenhlanhla. Abanye baphinde bakholelwe ukuthi bangalapheka esifweni sengculaza uma belala ngokocansi nomuntu one-Albinism. Sekukaningana kuqinisekiswa ukuthi … Read more