Challenging Perceptions

Albinism is something that is either revered or feared in most societies in the world, with very few accepting people who suffer from albinism as ‘normal’. In South African law, albino people are considered disabled and are thus afforded protection by the Constitution, with their labour rights being protected by the Employment Equity Act. The fact … Read more

Ukulwisana Nokungelona Iqiniso

I-‘Albinism’ kungaba iyahlonishwayo noma iyasatshwa emiphakathini eminingi emhlabeni. Bancane abantu abamkela abane-albinism njengabo bonke abantu. ENingizimu Afrika abantu abathathwa njengabakhubazekile bavikelwe nguMthethosisekelo, namalungelo abo njengabasebenzi avikelwe yi Employment Equity Act. Ukuba khona kwalemithetho yikona okwenza abantu abafana nale 2015 eThekwini Living Legend, uBhekisisa Thabethe benze umsebenzi wabo. UThabethe naye one-albinism ungusihlalo we Albinism Society of … Read more

Ulwazi Fieldworkers: December

While all eyes are on Africa and talk of an African Renaissance abounds, there are still many naysayers out there who view African customs and traditions as archaic, and in opposition to development. This month Nkosikhona Duma set about debunking some of the myths, and correcting the inaccuracies that surround issues such as traditional healers, and the … Read more

Yekani ukubulala abantu abane-Albinism!

Imibiko yamaphephandaba ithi cishe sebengamakhulu amabili abantu abane-Albinism asebebulewe ngesihluku kufunwa inyama nezitho zabo zomzimba kuleminyaka eyishumi eyedlule emazweni aseningizimu yezwekazi i-Africa. Ngeshwa kunabantu abasonomkhuba omubi, onyanyisayo, onyantulisa igazi. Ngikhuluma ngamanyala okubulala abantu abane-Albinism ngenxa yokukholelwa ukuthi inyama yabo inenhlanhla. Abanye baphinde bakholelwe ukuthi bangalapheka esifweni sengculaza uma belala ngokocansi nomuntu one-Albinism. Sekukaningana kuqinisekiswa ukuthi … Read more