Tag Archives | albinism

An albino maiden poses with other young women in advance of the Zulu Zulu Reed Dance

Ulwazi Fieldworkers: December

While all eyes are on Africa and talk of an African Renaissance abounds, there are still many naysayers out there who view African customs and traditions as archaic, and in opposition to development. This month Nkosikhona Duma set about debunking some of the myths, and correcting the inaccuracies that surround issues such as traditional healers, and the […]

Continue Reading

Yekani ukubulala abantu abane-Albinism!

Imibiko yamaphephandaba ithi cishe sebengamakhulu amabili abantu abane-Albinism asebebulewe ngesihluku kufunwa inyama nezitho zabo zomzimba kuleminyaka eyishumi eyedlule emazweni aseningizimu yezwekazi i-Africa. Ngeshwa kunabantu abasonomkhuba omubi, onyanyisayo, onyantulisa igazi. Ngikhuluma ngamanyala okubulala abantu abane-Albinism ngenxa yokukholelwa ukuthi inyama yabo inenhlanhla. Abanye baphinde bakholelwe ukuthi bangalapheka esifweni sengculaza uma belala ngokocansi nomuntu one-Albinism. Sekukaningana kuqinisekiswa ukuthi […]

Continue Reading