Yekani ukubulala abantu abane-Albinism!

Imibiko yamaphephandaba ithi cishe sebengamakhulu amabili abantu abane-Albinism asebebulewe ngesihluku kufunwa inyama nezitho zabo zomzimba kuleminyaka eyishumi eyedlule emazweni aseningizimu yezwekazi i-Africa.

Ngeshwa kunabantu abasonomkhuba omubi, onyanyisayo, onyantulisa igazi. Ngikhuluma ngamanyala okubulala abantu abane-Albinism ngenxa yokukholelwa ukuthi inyama yabo inenhlanhla.

Abanye baphinde bakholelwe ukuthi bangalapheka esifweni sengculaza uma belala ngokocansi nomuntu one-Albinism.

Sekukaningana kuqinisekiswa ukuthi lokhu okulona iqiniso.

 

Abantu abangama albino bashodelwa ilento ososayensi abayibiza nge-melanin, okusho ukuthi isikhumba sabo asikwazi ukukhiqizeka ngendlela ekhipha ibala eligcwele. Ngaphandle kwalokhu, abahlukile kakhulu kunabantu bonke.

Lapha ngezansi, sifake iciko laseMagabheni eNingizimu yeTheku, uMsizi Dlamini lapho egxeka lesi senzo sokwenza abanye bengazizwa njengabantu abaphelele.

 

Article Overview

In many sub-Saharan countries, including South Africa, people with albinism are targeted and killed. Some media publications claim that as many as 200 people with albinism have been killed in sub-Saharan Africa over the past decade. This is due to myths that the skin, bones and body parts of people with albinism are useful in bringing about fortune, curing HIV/AIDS and in healing certain illnesses. The myths are rightly highlighted as well as called out and the killings of people suffering from albinism are condemned worldwide by high level organisations such as the United Nations.

This article contains a spoken word audio recording of a Durban-born and raised artist, Msizi Dlamini who, in isiZulu, speaks about the issue and highlights its wrongfulness. Durban and the province of KwaZulu-Natal are not left out of the discussion – therefore the audio recording speaks to all the dwellers of the province to take part in condemning the killings of people with albinism and in protecting them as well.

Leave a Comment