Umlando weSix Foot Dance Festival eThekwini

Ubuciko bokudansa nobomdlalo buwuhlobo lwenkulumo olwenziwe kuyo yonke imiphakathi futhi buhlobene nomongo wesikhathi. Lapho abasebenzi baseNdiya bezinza eThekwini, babona isidingo sokugcina isiko labo ngokusungula amathempeli kanye ukuqala imikhosi eyayidumile eNdiya. ITherukoothu noma umkhosi womdanso oyizinyawo eziyisithupha kwaba ngomunye wemikhosi enjalo eyalethwa isuka eningizimu neNdiya. Kusho ukudlala emgwaqweni noma umdlalo owenziwa ngabesilisa ikakhulukazi abagqoke njengabesifazane futhi abadlala izindima kukhombiseni izimpilo zamaHindu ezinjengeRamayana, kufaka phakathi inkhulumomphendvulwano, ukucula nokulingisa amadrama amaqhawe.

Umgogodla

Umkhosi womdanso we-six foot dance noma iTherukoothu eThekwini waqala ngawo-1890 owawubanjelwe ikakhulukazi ethempelini laseMount Edgecombe futhi uvame ukwenziwa ngenyanga ka-Ephreli. Umphakathi waseMount Edgecombe wawakhiwa ikakhulukazi amaHindu akhuluma isiTamil. Umkhosi uthatha izinsuku eziyishumi. Inyanga ka-Ephreli iphawula unyaka omusha wamaHindu akhuluma isiTamil, futhi ngalesi sikhathi izakhamizi bezinezikhathi eziningi emcimbini wokukhuleka uletha izilimi eziningi nezenkolo ndawonye namasiko kanye nokuzijabulisa. Iphinde yathuthukisa ezobuciko, futhi abantu baba nethuba lokukhombisa ukuvala ithalente labo. Bekugxilwe nasekunxenxeni abantu ukuthi bahlanze futhi bapende amakhaya abo. Umkhosi uvulwa ngomkhosi wokuphakamisa ifulegi ngemisebenzi yamasiko ezinsukwini eziyishumi ezizayo. Izindleko zalo mkhosi zixhaswe ngabasebenza esigayweni sendawo, abasebenza emgodini, amalungu omphakathi kanye nokuqashwa kwamatafula. Basebenzisa izikhangisi ngezikweletu zezandla namaphephandaba ukukhuthaza umkhosi. Umkhosi uvame ukuqala ebusuku kakhulu kuze kuba sekuseni ngakusasa.

ENingizimu ne-India, abantu basemadolobheni babenesikhathi esiningi sokuzijabulisa ngemuva kokuvuna ngo-Ephreli ngobusuku obude behlobo. Ngalesi sikhathi amaqembu abantu ahlangana futhi afunda futhi enza umdlalo we-Gods njengoba kushiwo ezincwadini zezenkolo nakwizizukulwane ezedlule. Lapho befika eThekwini, bahamba nalo siko. Abesilisa badlala indima yabesifazane, begqoke izingubo ezimibalabala futhi ikakhulukazi ezifaka ama-sari aseNdiya kanye namablawuzi kanye nomculo wobucwebe kuyinto yakudala futhi eThekwini lolu limi beluxhunyaniswe nesiNgisi nesiHindi.

Umdanso

Indlela yokudansa ifaka umdanso wasendulo wamaNdiya wokushaywa. Ukwakheka komculi kwakuvame ukuba bomvu, luhlaza okotshani, okumhlophe, kuphakame futhi kumnyama, okwakufakwa ebusweni babaculi. EThekwini amanye amaqembu abedlala phambili bekuyiIllovo Bhajan Group; The Flash Entertainers; The Royal Dancing Company; The Blackburn Group; The Night Key Group; Aarthi & the Party kanye neThe Hospital Group. . Ngokuhamba kwesikhathi i-six foot dance ivule indlela yamadrama esiteji ema-cinema endawo ebusuku. Imidlalo yeshashalazi e-cinema ibifaka kakhulu okunye okuqukethwe emdlalweni ohlanganisa imidlalo kaShakespeare. Umkhosi w-six foot dance  awusadumile namuhla njengoba bewenziwa esikhathini esedlule ngenxa yesimanje nokuguqulwa kwesiko lethu.

Ibhalwe uYoveshine Pillay
Ref: www.ukzn.ac.za

Leave a Reply