Kunzima emhlabeni

Lo myalezo ungowakho wena mzali ovuka zinsuku zonke, uyosebenza. Lalela wena ozama ukwakhela imbewu yakho ikusasa eliqhakazile uyazeka futhi uyobonakala kubantwana bakho. Izithukuthuku zakho zingefaniswe neze njengesenzo sokuthela amanzi emhlane wedada. Qhuba indlela osuyiqalile, yiba isibonelo esihle phambi kwabantwana bakho. Kungabonakala sengathi konke kumi ndawonye, kodwa ungadikibali umdlandla, isikhathi siyahamba kanti nembewu iyakhula. Funda esimweni … Read more

Iphimbo likaZoliswa Mchunu

UZoliswa Mchunu intokazi eyazalwa ngonyaka ngowe-1996 endaweni yaseHammarsdale, elokishini elibizwa ngokuthi iMpumalanga. Waqala ukucula esamncane, kanti ngonyaka ka-2009 wathola ithuba lokucula ne-George Cato Choir. Ngo-2015, wazihlanganisa neqembu lezobuciko i-Kusasa Lethu lapho athi khona wafunda okukhulu ngokucula, ukudansa nokudlala izinhlonhlobo zezinsimbi zomculo. Kulonyaka we-2017, wenza unyaka wakhe wesithathu kwi-BA Music eNyuvesi yaKwaZulu-Natali. Awuke ulalele izwi lale … Read more