Iqembu lamasiko elenza izimanga KwaZulu-Natal

  Umlilo Multi-Talented Youth Group yinhlangano yezobuciko enamalungu angu-34 edabuka endaweni yaseMkhomazi, eNingizimu yeTheku. Leli qembu eselike lamenywa ukuba likhombise amakhono amalungu alo ezindaweni eziqavile njengasoKhozini naseLangeni Hotel liyisibonelo esihle emphakathini. Yize leli qembu seliqala ukumenywa ukuba liyonandisa ngaphandle kwesifundazwe saKwaZulu-Natal futhi selike laphefoma enkundleni eyodwa nembongi edumile uDkt. uGcina Mhlophe, aliyidelile injongo yalo yokuzakhela … Read more

A Cultural Group To Watch – Umlilo Multi-Talented Youth Group

  The 34-member Umlilo Multi-Talented Youth Group is a performance arts association that was founded in 2009 at Umkomaas, south of Durban. To date, it has been commissioned to showcase its talent for big brands like Ukhozi FM and Elangeni Hotel. Whilst the group is starting to get more work outside KwaZulu Natal (KZN) and … Read more