Ingxoxo KaMnz Cele

Isangoma, uMnumzane Vukani Cele Umnumzane Vukani Cele, uhlala eMbumbulu uyisangoma usichazela ngobungoma. Uma uzoba yisangoma uqala ugule, usizo ngeke uluthole noma kuphi, kodwa kufanele uye¬†kothwasa esangomeni, ngoba usuke usungenwe abantu bakini asebashona noma abangasekho (amadlozi) abasuke befuna ube yisangoma. Uqala ngokuthwasa lapho usuke ufundiswa esangomeni izinto ezahlukene njengokubhula, imithi, inhlonipho kanye nokuziphatha. Kunemigomo nemithetho yakhona … Read more